Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Streda, 22. máj 2024
O nás
Magazín
Otvorený softvér
CVS
Služby
Index  »  CVS

CVS archív

Na správu zdrojových kódov a súborov našich projektov používame softvér Concurrent Version System (CVS) prevádzkovaný na primárnom CVS serveri cvs.platon.sk.

Anonymný prístup

Platon Software Development Group CVS archív je možné dosiahnuť pomocou anonymného (pserver) prístupu použitím nasledovných inštrukcií. Projekt, ktorý máte záujem stiahnuť musí byť špecifikovaný na mieste označenom <project>. Pri žiadosti o heslo jednoducho stlačte kláveru Enter.

cvs -d :pserver:anonymous@cvs.platon.sk:/home/cvs login
cvs -d :pserver:anonymous@cvs.platon.sk:/home/cvs checkout <project>

Tieto dva príkazy by mali bez problémov fungovať na ľubovoľnom UNIXovom systéme s nainštalovaným cvs klinetom. Pre sťahovanie projektov z CVS archívu na platforme MS-Windows je možné použiť niektorý z mnohých voľne dostupných CVS klientov ako napr. WinCVS, TortoiseCVS a podobne.

Prístup so zápisom

Pre aktívnych vývojárov poskytujeme prístup do CVS s právami na zápis. Prístup je chránený heslom. Z dôvodu maximálneho zabezpečenia je vybrané heslo nutné zakryptovať pomocou špeciálneho programu crypt. Ďalej ho treba poslať e-mailom šifrovaným pomocou GnuPG administrátorovi nášho CVS archívu. Podrobné inštrukcie sú obsiahnuté v zdrojovom kóde programu.

Presný odkaz na program crypt generujúci kryptované heslá je

http://platon.sk/cvs/sk/cvs.php/libplaton/utils/crypt/crypt.c

Podpora

Náš CVS archív je možné prezerať aj pomocou upraveného web rozhrania CVSweb. Stačí nasledovať tento odkaz. V prípade, že máte záujem o stručný úvod do používania CVS, pripravili sme pre vás nasledovný článok. Zaujímavé pre vás môžu byť tiež tieto odkazy:

http://scgwiki.iam.unibe.ch:8080/SCG/452 (anglický jazyk)
http://opensource.lineo.com/cvs_howto.html (anglický jazyk)
http://platon.sk/article.php?cvs::instructions (anglický jazyk)
http://platon.sk/article.php?cvs::instrukcie (slovenský jazyk)
http://docs.linux.cz/cvs_manual.html (český jazyk)
   

Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok · Odkazový formulár · Prihláška
Upozorniť na chybu na PLATON.SK webstránke · Podmienky použitia · Ochrana osobných údajov