Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Streda, 22. máj 2024
O nás
Magazín
Otvorený softvér
CVS
Služby
Index  »  O nás  »  História

História

Logo Univerzity Komenského
Logo fakulty matematiky, fyziky a informatiky
História Platon Software Development Group sa začala písať na jeseň roku 1999 na vtedajšej Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, hlavnom meste Slovenska. Tak ako aj po iné roky, aj v tento otvorila fakulta profilový odbor Informatika, na ktorý bolo prijatých 120 záujemcov a medzi nimi aj dvaja zakladatelia Platon SDG - Ondrej Jombík a Martin Karas.

Napriek tomu, že ich vedomosti programovania boli nadštandartné - obaja sa dovtedy venovali programovaniu buď v jazyku C alebo Pascal na platforme MS-Dos - vedomosti z oblasti internetu už také dobré neboli. Preto svoje prvé sieťové aktivity začali podnikať na internetových chatoch a talkeroch, konkrétne na talkeri Atlantis. Na tomto talkeri získali svoje prvé internetové a sieťové poznatky i skúsenosti. Aj po rokoch tam stále pôsobia, dnes už v úlohe správcov a programátorov.

Netrvalo dlho a prvý sieťový telnet klient pre platformu MS-Windows bol na svete. Programovaný bol v prostredí Borland Delphi 5.0, ktoré tvorilo hlavnú náplň informatického štúdia v prvom ročníku. Po tomto "úspechu" sa duo rozhodlo zostaviť mIRC-like klienta pre zlepšenie komunikácie na talkeri Atlantis. Tomu bol predbežne daný názov WNAK (Wolcaan & Neptun Atlantis Klient). Toto pomenovanie však bolo trošku krkolomné a aj ako pracovný názov bolo dosť nevyhovujúce a tak sa žiadalo vymyslieť čosi lepšie. V tých časoch samotný Atlantis prechádzal na nový vlastný server (mnohí si ešte dodnes pamätajú famóznu IP adresu 195.168.11.66), ktorý dostal meno Platon. A tak aj nový pripravovaný klient dostal rovnaké meno. Do týchto časov sa datuje oficiálne založenie Platon Software Development Group. Písal sa rok 2000.

Aj keď pôvodný projekt klienta pre Atlantis nebol nikdy dokončený, pochváliť sa možno aplikáciou Atlantis Macro Client a taktiež inými sieťovými utilitami programovanými v jazyku C na platforme UNIX alebo v prostredí Delphi na platforme MS-Windows. V tomto čase sa zakladatelia skupiny tiež zoznámili s ďalším, dnes už významným členom Platon SDG - Ľubomírom Hostom. Jeho dovtedajšie aktivity sa niesli v znamení programovania v UNIX-ových shelloch a vytvárania konfigurácie editoru ViM (v dnešnej dobe projekt známy pod menom vimconfig).

Ako čas plynul a oni si navzájom obhacovali svoje vedomosti, čoraz častejšie si pri programovaní aplikácií, programov alebo skriptov pracujúcich v prostredí siete uvedomovali potrebu oddeliť sieťovo-komunikačnú časť od samotnej logiky softvéru. Aj keď sa dá v samotnom zdrojovom kóde táto separácia vykonať, stále je nutné pre každú novú aplikáciu vytvárať akési jadro zabezpečujúce samotnú sieťovú réžiu. Navyše kvalitné a vyladené aplikácie obsahujúce prácu so sieťou už existujú (telnet, nc). Ostávalo teda už len vymyslieť spôsob ako s nimi komunikovať.

K výsledku sa dospelo pomerne rýchlo. Na UNIX-based systémoch nie je naozaj problém pomocou dostupných systémových volaní spustiť vlastný podproces a komunikovať s ním (viz. tiež IPC - Inter Process Communication). Postupom času sa uvedený spôsob žiadalo zovšeobecniť a tak vznikol projekt extended pipelining (ep). Tento pomocou systémových volaní fork(), pipe(), dup2(), execvp() a iných dokáže spustiť ľubovoľný počet podprocesov a ľubovoľne im poprepájať štandartné vstupy, výstupy a chybové výstupy. Čosi ako klasický shell a jeho funkcia rúry (pipe - |), ale aj s možnosťou spätného alebo viacnásobného zapojenia.

Na vývoji tejto aplikácie sa zo začiatku podieľali všetci členovia Platon SDG. Pomocou vytvorenej špeciálnej používateľskej skupiny "platon" na serveri kepler.fmph.uniba.sk bola spolupráca umožnená všetkým naraz bez potreby vzájomného synchronizovania sa. V tomto čase tiež značne upadla tvorba pre platformu MS-Windows, keďže operačný systém GNU/Linux poskytoval dostatočný komfort pre tvorbu sieťových ale aj iných aplikácií.

Spolupráca pomocou používateľskej skupiny na linuxovom serveri bola síce možná, ale do značnej miery neflexibilná a miestami aj problematická. Preto sa skupina rozhodla pre zriadenie vlastného servera spolu s CVS archívom, ktorý by výrazne urýchlil tímovú spoluprácu na vývoji a tvorbe softvéru. Naneštastie v tom čase rôzne katedry Fakulty matematiky fyziky a informatiky UK končili s prevádzkovaním študentských serverov, kvôli pretrvávajúcim a ťažko riešiteľným problémom ako napr. cracking, porno, warez a podobne.

Napriek týmto komplikáciám sa však vďaka ústretovosti administrátora serveru kepler.fmph.uniba.sk, ktorým je Martin Domány, podarilo na jeseň roku 2001 zriadiť príslušný CVS server, ktorý používa Platon Software Development Group dodnes. Správcovi teda aj touto cestou ďakujeme za ochotu a podporu našich aktivít. Na záver dodávam, že z veľkej časti prerobený projekt extended pipelining použil člen Platon SDG Ondrej Jombík ako tému svojho ročníkového projektu v druhom ročníku štúdia s výsledným hodnotením A.
   

Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok · Odkazový formulár · Prihláška
Upozorniť na chybu na PLATON.SK webstránke · Podmienky použitia · Ochrana osobných údajov