Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 13. júl 2024
O nás
Magazín
Otvorený softvér
CVS
Služby
Index  »  O nás  »  Podpora

Podpora

Platon SDG rozlišuje dva druhy podpory – používateľskú a vývojársku.

Používateľskú podporu poskytujeme používateľom pri inštalovaní, konfigurovaní a používaní našich produktov. Vývojársku podporu poskytujú zase používatelia nám a pomáhajú tak pri samotnom vývoji projektov otvoreného sofvéru.

Používateľská podpora

 1. Diskusné fóra

  Projektové diskusné fóra na webstránke Platon.SK boli založené za účelom poskytovania podpory používateľom našich produktov. Je možné diskutovať a konzultovať základné záležitosti týkajúce sa projektu. Ide najmä o otázky súvisiace s inštaláciou, konfiguráciou a používaním softvérového produktu.

 2. E-mailová podpora

  Štandardne poskytujeme aj podporu prostredníctvom e-mailu. Mnoho projektov má už založený a používaný svoj vlastný mailinglist alebo mailinglisty. Tie sú ideálnym miestom pre konzultácie netriviálnych alebo zložitejších záležitostí. V špeciálnych prípadoch je možné vyskytnutý problém konzultovať aj použitím súkromného e-mailu priamo s vývojárom projektu.

 3. Oprava chýb a zlepšovanie

  Máme záujem na bezchybnej inštalácii a prevádzke našich projektov otvoreného softvéru a tak sa usilujeme opraviť vždy všetky reportované chyby. Chceme aby vývoj produktu napredoval. Preto častokrát implementujeme aj obdobným spôsobom reportované žiadosti týkajúce sa rôznych nových vymožeností alebo vylepšení.

 4. Platená podpora a sponzoring

  Existuje tiež možnosť platenej podpory. Našu aplikáciu za vás nainštalujeme, nakonfigurujeme a dáme do prevádzky. Prípadne pomôžeme pri hľadaní riešení špecifických problémov. Taktiež môžeme prevádzať budúce aktualizácie alebo kompletné reinštalácie. Osobitnou možnosťou platenej podpory je dočasné zasponzorovanie vývoja projektu a objednanie si implementácie špeciálnej funkcionality.

Vývojárska podpora

 1. Používanie, reportovanie chýb a odozva

  Už samotným stiahnutím balíku a použitím našej aplikácie ste deklarovali vaš záujem o našu tvorbu a tým nás podporili. Ak k tomu pridáte vyčerpávajúce reportovanie vyskytnutej chyby alebo novej vymoženosti pre aplikáciu, autori budú mať dostatok podnetov a podkladov pre ďalšie zdokonalovanie svojho projektu. Sme vďační aj za jednoduché odozvy obsahujúce "ahoj" alebo "ďakujem".

 2. Propagácia

  Projekty otvoreného softvéru si nemôžu dovoliť platenú reklamu, takže akákoľvek propagácia je veľmi oceňovaná. Môžete napríklad zaradiť informácie o našich projektov do rôznych softvérových katalógov, aby sa o nich mohlo dozvedieť viac používateľov. Ďalej môžete o produkte napísať a publikovať zaujímavý článok a tým ho bližšie predstaviť komunite. Vítaná je tiež aktivita v diskusných fórach pri zodpovedávaní otázok nových používateľov.

 3. Vylepšovanie, opravovanie, prekladanie

  Opravenie známej alebo neznámej chyby v projekte, implementovanie novej vymoženosti, preloženie aplikácie do vášho materinského jazyka, pomoc pri tvorbe dokumentácie. To všetko sú užitočné spôsoby, ako je možné aktívne sa podielať na vývoji nášich projektov otvoreného softvéru a pridať svoju pomocnú ruku k dielu.

 4. Finančná alebo materiálna podpora

  Pokiaľ oceňujete prácu autorov projektu otvoreného projektu, môžete ich podporiť materiálne a to napríklad obstaraním knihy zo zoznamu želaní (wishlist) príslušného autora. Podporiť Platon SDG ako celok je možné napr. poskytnutím hardvérového vybavenia alebo priamou finnančnou dotáciou. Keďže Platon SDG je nezisková organizácia, takto získané prostriedky budú opätovne investované do vývoja otvoreného softvéru.


   
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok · Odkazový formulár · Prihláška
Upozorniť na chybu na PLATON.SK webstránke · Podmienky použitia · Ochrana osobných údajov