Platon Technologies
not logged in Login Registration
EnglishSlovak
open source software development celebrating 10 years of open source development! Thursday, December 8, 2022

File: [Platon] / doc / grafy-zbierka / Makefile (download)

Revision 1.1, Fri Jul 18 17:07:37 2003 UTC (19 years, 4 months ago) by nepto

Document "grafy-zbierka" imported into CVS.

#
# Makefile - Makefile for grafy-zbierka
#
# Developed by Lubomir Host 'rajo' <rajo AT platon.sk>
# Copyright (c) 2003 Platon SDG
# Licensed under terms of GNU General Public License.
# All rights reserved.
#
# $Platon$
#

PACKAGE = grafy-zbierka
VERSION = $(shell date "+%y-%m-%d")
distdir = $(PACKAGE).$(VERSION)
srcdir = .

# Nazov vystupneho PostScriptoveho suboru (alebo PDF suboro[v])
# vystupy su v roznych adresaroch z toho dovodu, ze 'latex'
# a 'pdflatex' vytvaraju nekompatibilne subory (ktore presne netusim,
# ale sprava sa to divne, ak je to v jednom adresari 
ps__OUTPUT    = grafy-zbierka.ps
pdf_OUTPUT    = grafy-zbierka.pdf
 
#
## define USE_CSLATEX if you will use `cslatex' instead of `latex'
## if `cslatex' is not found, fallback to `latex'
USE_CSLATEX = 1

## define USE_LATEX if you will use `latex'
# USE_LATEX = 1

## define USE_CSTEX if you will use `csplain' instead of `tex'
## if `csplain' is not found, fallback to `tex'
# USE_CSTEX = 1

## define USE_TEX if you will use `tex'
# USE_TEX = 1

## define COLORIZE_SHELL_CMDS if you will see all shell commands
## executed by make colorized
#COLORIZE_SHELL_CMDS = 1


DVIPS     = dvips
GV       = gv
GNUPLOT    = gnuplot
CC       = gcc
TAR      = tar
GZIP_ENV    = --best

# Vstupne data, z ktorych sa na zaklade *.gp suborov generuju grafy
DATA_DIR = data
#DATA = $(DATA_DIR)/1.dat

# Grafy, ktore sa maju vytvorit z *.gp suborov (mazane pri make clean !!)
GRAPHS_DIR = data
#GRAPHS = $(GRAPHS_DIR)/graph.eps

# Dalsie pridavne obrazky alebo vstupne subory, ktore sa nijako nevytvaraju
IMAGES_DIR = images
IMAGES = $(IMAGES_DIR)/comenius-logo.eps \
     $(IMAGES_DIR)/comenius-logo.png


# Toto popisuje zavislosti
DEPEND = Makefile \
     Rules.make \
     build-struct \
     grafy-zbierka.sty \
     00-hlavicka.tex \
     01-obsah.tex \
     02-priklady.tex \
     03-zaver.tex

DISTFILES = grafy-zbierka.tex \
      $(DEPEND) \
      doc/ \
      doc/* \
      images/ \
      images/*.eps \
      images/*.png \
      images/*.fig
      #data/
      #data/*
      #$(OUTPUT)

# List of autogenerated files:
# '*.eps' can be autogenerated by gnuplot from file '*.gpi'
# '*.eps' can be autogenerated by Xfig   from file '*.fig'
# '*.png' can be autogenerated by Xfig   from file '*.fig'
# '*.pdf' can be autogenerated by epstopdf from file '*.eps'
AUTOGENERATED_FILES = images/picture1.eps \
           images/picture2.eps \
           images/picture3.eps \
           images/picture4.eps \
           images/picture5.eps \
           images/picture6.eps \
           images/picture1.png \
           images/picture2.png \
           images/picture3.png \
           images/picture4.png \
           images/picture5.png \
           images/picture6.png
########################################
########################################
## END of user setup
########################################
########################################

# include rules from Rules.make:
include Rules.make

# vim: ts=4 isk+=- ft=make
# vim600: fdm=marker fdc=3


Platon Group <platon@platon.org> http://platon.org/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Site powered by Metafox CMS
Go to Top