Platon Technologies
not logged in Login Registration
EnglishSlovak
open source software development celebrating 10 years of open source development! Monday, September 26, 2022

File: [Platon] / doc / grafy-zbierka / doc / README (download)

Revision 1.1, Sun Aug 3 13:58:43 2003 UTC (19 years, 1 month ago) by nepto

Added README files.
Currently only MS-Windows compilation notes are written in the files.

grafy-zbierka - zakladne informacie
-----------------------------------

Zostavovanie pod systemom Windows

  Na zostavenie dokumentu pod systemom Windows je mozne pouzit napriklad
  distribuciu TeXLive! 7. Textove TeX subory je vsak nutne najskor
  prekonvertovat z kodovania iso-8859-2 na kodovanie windows-1250. Nato
  sa da pouzit napriklad program GNU Recode. Dalej su nutne nasledujuce
  zmeny v hlavnom TeX subore:

  - zakomentovanie riadku \usepackage [slovak]{babel}
  - definovanie \usepackage {slovak}

  Taktiez je vhodne vygenerovat si datove EPS a PNG subory vopred na
  systeme GNU/Linux pomocou nastroja fig2dev alebo aplikacie XFig.
  Tieto softverove produkty totiz bezia na systeme Windows iba
  v prostredi CigWin.


Platon Group <platon@platon.org> http://platon.org/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Site powered by Metafox CMS
Go to Top