Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Štvrtok, 13. jún 2024
O nás
Magazín
Otvorený softvér
CVS
Služby
Index  »  Prihláška

Prihláška

V zmysle stanov občianskeho združenia Platón sa prihlasujem za registrovaného člena.

Meno a priezvisko
Preferované prihlasovacie meno
Kontaktný e-mail

Trvalý pobyt
Ulica
Mesto
PSČ
Štát
Krajina

Prechodný pobyt
Ulica
Mesto
PSČ
Štát
Krajina

Telefón
Alternatívny e-mail
Zamestnanie
Škola, štúdijný odbor
Cudzie jazyky
Záujmy
Počítačové znalosti
Chcem byť zaradený
do konferencie členov združenia
Platón <platon@lists.platon.sk>

Svojím podpisom sa zaväzujem plniť si povinnosti, ktoré mi vyplývajú zo stanov združenia Platón a súhlasím s tým, aby združenie Platón spracovalo moje osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

ANTI SPAM
Otočte obrázok do vodorovnej polohy.

Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok · Odkazový formulár · Prihláška
Upozorniť na chybu na PLATON.SK webstránke · Podmienky použitia · Ochrana osobných údajov